Edhem Aščerić

Predsjednik

Svaka država, koja drži do sebe, mora držati do kulturnog nasljeđa, do kulture sjećanja, ali i stalnog razvoja kulture življenja. Bosna i Hercegovina, kao državna zajednica u svojoj hiljadugodišnjoj historiji, doživljavala je velike promjene, napredovala, nazadovala, imala svoje mračne, ali i svijetle trenutke.

U svemu tome, na vjetrometini interesa istoka i zapada, na razmeđu civilizacija, nastojala je zadržati svoj identitet. Uspijevala je u tome, nekada više, nekada manje. Sve to je zavisilo koliko je pažnju pridavala kulturi, umjetnosti, i svemu onome, što su trajne vrijednosti i po kojima se jedna državna zajednica pamti stoljećima.

Cilj autora i autorskog tima je upravo to.

Afirmisati i istinito prikazati kulturnu tradiciju Bosne i Hercegovine.

Kontakt info

Nesiba Malkića 27, Tuzla