Team Addon

Prof dr. Damir Marjanović

Stručni narator

Edhem Aščerić

Autor

Č O V J E K ! Naši preci su majstori mašte! Razgovarali

Edhem Aščerić

Predsjednik

Svaka država, koja drži do sebe, mora držati do kulturnog nasljeđa, do kulture

Vahid Klopić

Scenario