Donacije

Prijatelj projekta

Pogledajte kategorije za sklapanje poslovne saradnje na projektu SJENE - "Djela, ime i prezime - in memoriam". U formi ispod odaberite odgovarajuću kategoriju i pošaljite nam upit, mi ćemo Vam se javiti čim prije.

figure
figure

Partner

P a r t n e r u projektu koji uzmu učešće su zaštićeni izjavom i ugovorom obezbjeđeni, da producent neće uzimati u obzir kompanije koje imaju isti sadržaj u registraciji po vrsti poslovanja na tržištu Bosne i Hercegovine, kako entitetskih, tako regionalnih i ino kompanija.
* Mogućnosti reklamiranja su u pisanim i elektronskim medijima kroz promocije, press konferencije, namjenske radio i tv emisije, grafička i novinska izdanja, intervjui, najavni radio djinglovi, tv spotovi, medijsko praćenje potpisivanja partnerskih ugovora, preview baner/logo lista, društvene mreže i web sajt- a producenta, najavna i odjavna špica tokom emitovanja i reemitovanja epizoda cjelokupnog Serijala...
* Tema u Serijalu dokumentarnog filma, koja obilježava djelatnost partnera kao poslovnog subjekta na tržištu, po periodima i stručnom naracijom – naratora, (kartica od 400karaktera) kojeg predloži partner po svom izboru.
* U nastavku snimanja epizoda po gradovima, pored Generalne direkcije, sjedišta partnera, obaveza producenta je obraditi i najaviti lokalnu direkciju, ekspozituru ili poslovnu jedinicu u gradu snimanja, a da je ista u sastavu istoimene kompanije, koja je u ovom projektu filma „Sjene“, naš partner.
* Sve sadržaje u gore navedenom opisu, mogučnosti vašeg reklamiranja, bi putem svog pressa redovno slali na vašu press službu u elektronskoj formi. Ukoliko naše pismo namjere, zavrijedi Vašu pažnju, rado bih se odazvali na poziv, gdje bi sagledali i sa iskrenom željom, ugovorom precizirali obostrane obaveze i potrebe, te iste u kvaliteti stavili u funkciju medijske pažnje.

figure
figure

Pokrovitelj

Mogućnosti reklamiranja su u pisanim i elektronskim medijima kroz promociju, press konferencije, katalog, afišu, flajer, plakat, najavni radio djingl, tv spot, preview baner/logo lista, web sajt - producenta, najavna i odjavna špica tokom emitovanja i reemitovanja, 1.epizode , Sjene „Djela ime i prezime - in memoriam“...

figure
figure

Sponzor

Mogućnosti reklamiranja su u pisanim i elektronskim medijima kroz promociju, press konferencije, katalog, najavni radio djingl, tv spot, preview baner/logo lista, web sajt - producenta, najavna i odjavna špica tokom emitovanja i reemitovanja, 1.epizode , Sjene „Djela ime i prezime - in memoriam“...

figure
figure

Donator

Mogućnosti reklamiranja su u pisanim i elektronskim medijima kroz promociju, press konferencije, ispis u katalogu, afiši, flajeru, plakat, web sajt - producenta, ispis u najavnoj i odjavnoj špici tokom emitovanja i reemitovanja, 1.epizode , Sjene „Djela ime i prezime - in memoriam“...