Najve

Najava snimanja serijla SJENE – 1. Epizoda

Č O V J E K ! Naši preci su majstori mašte! Razgovarali su sa biljnim i životinjskim svijetom našavši sklad u međusobnim potrebama i uvažavanjima.Svoju budućnost su provjeravali na dnu glinenih posuda, u susretu s pticama oponašali njihova glasanja